NAGRADNA IGRA - "A' bi rumen'ga?"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se izvaja pod imenom “A’ bi rumen’ga al’ 2 x plav’ga?” v trgovskih centrih po celotni Sloveniji. Traja od 18. 6. 2021 do 30. 9. 2021.

NAGRADE IN ŽREBANJE

Organizator bo v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebanim udeležencem nagradne igre podelil 15 enakih nagrad. Organizator bo v ta namen izvedel 15 žrebanj. Po vsakem izvedenem žrebanju bo Organizator nagrajencem podelil nagrado in sicer denarni znesek 200,00 EUR. Organizator bo nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Slovenska cesta 55 a, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad bodo potekala v prostorih notarske pisarne notarke Barbare Andrič Velkovrh v Ljubljani (Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana) in sicer dne: 21. 6. 2021, 28. 6. 2021, 5. 7. 2021, 12. 7. 2021, 19. 7. 2021, 26. 7. 2021, 2. 8. 2021, 9. 8. 2021, 16. 8. 2021, 23. 8. 2021, 30. 8. 2021, 6. 9. 2021, 13. 9. 2021, 20. 9. 2021, 1. 10. 2021. Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Z oddajo obrazca za sodelovanje v nagradni igri in sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da se je seznanil z vsebino teh splošnih pogojev nagradne igre, da njihovo vsebino razume in da splošne pogoje sprejema. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti elektronsko izpolnijo in podpišejo obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani organizatorja v enem izmed trgovskih centrov, kjer predstavnik nagradne igre promovira nagradno igro organizatorja.

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN POJASNILO UDELEŽENCEM

Nagradna igra: "Varni v 2020"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »VARNI V 2020« in poteka od 1.12.2019 do 15.1.2020.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri “Varni v 2020” izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado.

Eno nagrado v nagradni igri predstavlja 5 detektorjev dima Kidde 10Y29 (simbolična slika detektorja dima Kidde 10Y29 je prikazana na zadnji strani teh splošnih pogojev).

Organizator bo žrebanje nagrad izvedel dne 16.1.2020. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado (vsak nagrajenec prejme 5 detektorjev dima Kidde 10Y29). Žrebanje nagrad bo potekalo v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana

Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

ZAVEZA ORGANIZATORJA K DOBRODELNOSTI

Organizator se zavezuje, da bo iz lastnih sredstev in na svoje stroške v 30 dneh od zaključka nagradne igre podaril Gasilski zvezi Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana, donacijo v obliki denarnega zneska, katere višina bo določena na naslednji način: od vsakega veljavnega nagradnega letaka, ki ga bo organizator prejel v času trajanja te nagradne igre, se organizator Gasilski zvezi Slovenije zavezuje podariti znesek 0,10 EUR (primer: organizator bo v času trajanja nagradne igre prejel 10.000 veljavnih spletnih nagradnih letakov, zato bo organizator Gasilski zvezi Slovenije podaril 1.000,00 EUR lastnih denarnih sredstev). Navedeno predstavlja zavezo izključno organizatorja in v nobenem pogledu ne predstavlja zaveze ali finančnega bremena udeležencev te nagradne igre.

NOTARSKI ZAPISNIK
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN POJASNILO UDELEŽENCEM

Nagradna igra: "Adventnih 100"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se izvaja na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »ADVENTNIH 100« in poteka od 2.12.2019 do 24.12.2019. 

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga v času trajanja nagradne igre podpišejo preko spletne strani. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni je omejeno in sicer 1 oseba lahko sodeluje 1x. 
Podatki na izpolnjenem nagradnem letaku morajo biti identični podatkom na osebnem dokumentu/potnem listu osebe, ki nagrado prevzame. 

POTEK NAGRADNE IGRE

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati preko organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri »ADVENTNIH 100« izžrebal 24 nagrajencev (za vsak dan trajanja nagradne igre bo izžreban drug nagrajenec), ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. Organizator bo izvedel 16 žrebanj, v katerih bo izžrebal 24 nagrajencev. Eno nagrado v nagradni igri predstavlja denarni znesek 100,00 EUR.
Žrebanja nagrad bodo potekala na vnaprej določene dni, in sicer: 
3.12.2019, 4.12.2019, 5.12.2019, 6.12.2019, 9.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 23.12.2019, 27.12.2019.
Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.
Najkasneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno na kontaktni naslov oziroma podatke, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja tekom postopka oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN POJASNILO UDELEŽENCEM

Nagradna igra: "VUFVUF"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »VUFVUF« in je potekala od 13.12.2019 do 31.12.2019.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga v času trajanja nagradne igre podpišejo preko spletne strani. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri je omejeno in sicer 1 oseba lahko sodeluje 1x.

Podatki na izpolnjenem nagradnem letaku morajo biti identični podatkom na osebnem dokumentu/potnem listu osebe, ki nagrado prevzame.

POTEK NAGRADNE IGRE

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati preko organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Žrebanje nagrade bo potekalo dne 7.1.2020 v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11 v Ljubljani. Organizator bo žrebanje izvedel z uporabo svoje programske opreme, ki opravi žrebanje in določi nagrajenca na podlagi vnaprej določene programske kode. Programska koda, ki bo določila nagrajenca, se v času trajanja nagradne igre ne bo spreminjala in bo zagotavljala, da bo med vsemi veljavnimi nagradnimi letaki, ki bodo upoštevani pri žrebanju, izžreban naključni nagrajenec. O poteku žrebanja, o nagrajencu in nadomestnih nagrajencih bo sestavljen notarski zapisnik, ki bo dostopen na spletni strani organizatorja.

Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

NOTARSKI ZAPISNIK
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN POJASNILO UDELEŽENCEM

Nagradna igra: "NaElektri se!"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »NaElektri se« in je poteka od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na pred pripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri »NaElektri se!« izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado.

Eno nagrado v nagradni igri predstavlja plačilo stroškov dobave električne energije za mesec december 2019 za gospodinjstvo, v katerem nagrajenec dejansko prebiva. Organizator bo nagrajencu na njegov transakcijski račun nakazal denarni znesek v višini, ki bo enaka dejanskemu mesečnemu strošku za dobavo električne energije za mesec december 2019, ki so nastali gospodinjstvu, v katerem nagrajenec dejansko prebiva, vendar največ do višine 100,00 EUR.

Organizator bo žrebanje nagrad izvedel dne 7.1.2020. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. Po izvedenem žrebanju bo organizator nagrajencem podelil nagrado skladno s temi splošnimi pogoji.

Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.

Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

NOTARSKI ZAPISNIK
PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

Nagradna igra: "PRIVOŠČI SI"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »Privošči si« in je potekala od 13. 12. 2019 do 13. 2. 2020.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na pred pripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri »Privošči si« izžrebal 2 nagrajenca, ki bosta prejela vsak svojo nagrado. Organizator bo izvedel 2 žrebanji, v katerih bo izžrebal 2 nagrajenca. Eno nagrado v nagradni igri predstavlja denarni znesek 300,00 EUR.

Žrebanji nagrad bosta potekali dne 14.1.2020 in dne 14.2.2020.

Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.

Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

NAGRADNA IGRA - "A' bi rumen'ga?"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se izvaja pod imenom "A' bi rumen'ga al' 2 x plav'ga?" v trgovskih centrih po celotni Sloveniji. Traja od 26.5. 2021 do 30. 9. 2021.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Z oddajo obrazca za sodelovanje v nagradni igri in sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da se je seznanil z vsebino teh splošnih pogojev nagradne igre, da njihovo vsebino razume in da splošne pogoje sprejema.

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti elektronsko izpolnijo in podpišejo obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani organizatorja v enem izmed trgovskih centrov, kjer predstavnik nagradne igre promovira nagradno igro organizatorja.

POTEK NAGRADNE IGRE

Organizator je pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki so jih udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre osebno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre izpolnili in oddali predstavnikom organizatorja ob promocijskih pultih oziroma so jih osebno izpolnili v elektronski obliki na organizatorjevem tabličnem računalniku ob prisotnosti predstavnika organizatorja.

Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri so potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko prejeli le pri predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih na kraju, kjer je organizator izvajal promocije. Skladno z zahtevo lastnikov poslovnih prostorov, kjer so se izvajale promocije, organizator nagradnih letakov ni delil mimoidočim obiskovalcem, da so le-ti letake odnesli stran, ampak je zainteresiranim udeležencem nagradne igre letak izročil ob promocijskem pultu, kjer so morali udeleženci letak pravilno izpolniti in oddati predstavniku organizatorja.

Na nagradni letak so morali udeleženci lastnoročno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre čitljivo napisati oziroma vnesti vse zahtevane podatke, kot je bilo razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženec je lahko letak oddal le predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih, ki so bili v času trajanja nagradne igre nameščeni na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.

NAGRADA, ŽREBANJE IN PREVZEM

Organizator je v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebanim udeležencem nagradne igre podelil 17 enakih nagrad. Organizator je v ta namen izvedel 17 žrebanj. Po vsakem izvedenem žrebanju je Organizator nagrajencem podelil nagrado in sicer denarni znesek 200,00 EUR. Organizator je nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad so potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne: 10. 6. 2019, 17. 6. 2019, 24. 6. 2019, 1. 7. 2019, 8. 7. 2019, 15. 7. 2019, 22. 7. 2019, 29. 7. 2019, 5. 8. 2019, 12. 8. 2019, 19. 8. 2019, 26. 8. 2019, 2. 9. 2019, 9. 9. 2019, 16. 9. 2019, 23. 9. 2019 in 1. 10. 2019. Žrebanje nagrad je vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA IN POJASNILO UDELEŽENCEM
NAGRADNI LETAK

Nagradna igra: "Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 min?"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom BI ZNALI ZAPRAVITI 1000 EUR V 30 MIN?

POGOJI ZA SODELOVANJE​

V nagradni igri so lahko sodelovale fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 16 let starosti (udeleženci). V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili nagradni letak organizatorja in ga nato v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu izročijo delavcu organizatorja te nagradne igre. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je lahko bil vsak posameznik v nagradni igri veljavno izžreban le enkrat in lahko prejel le eno nagrado.

POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je potekala od 1.2.2019 do 31.5.2019. Organizator je pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki so jih udeleženci nagradne igre osebno oddali promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih v obdobju trajanja nagradne igre. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko prejeli pri promotorjih nagradne igre ob promocijskih pultih na kraju, kjer je organizator izvajal promocije. Na nagradni letak, so morali udeleženci ročno in čitljivo napisati vse zahtevane podatke, kot je bilo razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci so lahko letak oddali le promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih, ki je bil v času trajanja nagradne igre nameščen na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.

NAGRADA, ŽREBANJE IN PREVZEM

Nagrado v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?” je predstavljala zavezo organizatorja, da bo nagrajencem skladno s temi splošnimi pogoji plačal tisto kupljeno blago in takšne vrednosti, kot je določeno v teh splošnih pogojih. Nagrajenec nagrado prejme in jo koristi izključno na način, da se na dan in uro, ki ju določi organizator in o katerih je nagrajenca predhodno obvestil, osebno zglasil v trgovskem centru, v katerem je nagrajenec izpolnil in oddal izžrebani nagradni letak. Tedaj je organizator nagrajencu odredil 30 minutno obdobje, da je nagrajenec ob obvezni prisotnosti organizatorja in s strani organizatorja pooblaščenih oseb v tem trgovskem centru kupil izdelek ali izdelke, ki so bili na ta dan v trgovskem centru v prodaji. Organizator je namesto nagrajenca za nakup kupljenega blaga, ki ga je kupil nagrajenec, plačal kupnino največ do višine zneska 1.000,00 EUR prodajne cene kupljenega blaga.

Žrebanja nagrad so potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru. (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne 5.3.2019, 5.4.2019, 6.5.2019 in 5.6.2019. Žrebanja je vodil organizator, oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

Izmed udeležencev, ki so skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?”, je organizator izžrebal 4 različne nagrajence (ob vsakem žrebanju po enega nagrajenca, ki je prejel nagrado).

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA IN POJASNILO UDELEŽENCEM
NAGRADNI LETAK

Nagradna igra: "Tankaj Đabe"

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom TANKAJ ĐŽABE.

POGOJI ZA SODELOVANJE​

Sodelovali so lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so dopolnili 16 let. V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. S sodelovanjem v nagradni igri se je štelo, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil v igri le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

POTEK NAGRADNE IGRE

Udeleženci so lahko v nagradni igri “Tankaj Đabe” sodelovali od 1.10.2018 do 31.1.2019. Za sodelovanje v nagradni igri je bilo potrebno čitljivo izpolniti nagradni letak, ki ga je udeleženec dobil pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Nagradni letak za sodelovanje v nagradni igri je bil na voljo v dveh različicah, ki sta se razlikovali le v napisu v zgornjem delu prve strani letaka (beseda “đabe” je bila na drugi različici letaka nadomeščena z “za 300 €”). Obe različici letaka sta bili namenjeni za sodelovanje v eni in isti nagradni igri (t.j. “Tankaj Đabe”). Ročno in čitljivo izpolnjen letak v katerikoli izmed obeh različic je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil v žrebanje, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu.

NAGRADA, ŽREBANJE IN PREVZEM

Izmed udeležencev, ki so skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “TANKAJ DŽABE!”, je organizator izžrebal 4 različne nagrajence, ki so prejeli vsak svoj veljavni darilni bon v vrednosti 300,00 EUR, unovčljiv pri družbi PETROL d.d. Pravice iz podarjenih darilnih bonov so izžrebani nagrajenci lahko koristili skladno s Splošnimi pravili poslovanja z darilnimi boni, ki so javno objavljena na spletni strani družbe PETROL d.d. (http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/splosni_pogoji_poslovanja_z_darilnimi_boni_2018-05-25_gdpr.pdf).
Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE in sicer: 5.11.2018, 5.12.2018, 7.1.2019, ter 5.2.2019.

Organizator nagradne igre “TANKAJ DŽABE!” se je zavezal, da je na zahtevo posameznega izžrebanega nagrajenca slednjemu namesto darilnega bona družbe PETROL d.d. v vrednosti 300,00 EUR kot nagrado izročil denarni znesek v višini 300,00 EUR. V tem primeru je organizator denarni znesek nakazal na nagrajenčev bančni račun v 8 dneh od prejema zahteve nagrajenca. V kolikor se je nagrajenec odločil za to nagrado, nagrajenec po prejemu denarnega zneska od organizatorja nagradne igre ni bil več upravičen do prejema darilnega bona družbe PETROL d.d.

OBVESTILO, TANKAJ ĐABE

Nagradna igra: “Adijo, položnice!”

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom ADIJO, POLOŽNICE!

POGOJI ZA SODELOVANJE​

Sodelovali so lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so dopolnili 16 let. V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se je štelo, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil le enkrat izžreban in dobil le eno izmed nagrad.

Če bi bil udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, bi prejel tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

POTEK NAGRADNE IGRE

Udeleženec je lahko v nagradni igri sodeloval od 1.6.2018 do 30.9.2018. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko dobijo pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu.

Ročno in čitljivo izpolnjen letak je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil v žrebanje, vključno z datumom ter podpisom. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu, ki je bil od 1.6.2018 do 30.9.2018 nameščen na promocijskih mestih po celi Sloveniji.

 
NAGRADA, ŽREBANJE IN PREVZEM

Po koncu vsakega meseca (junija 2018, julija 2018, avgusta 2018 in septembra 2018) smo izžrebali po 1 (eno) osebo, ki smo ji krili stroške mesečnih položnic njenega gospodinjstva, vendar vsakič največ do višine 500,00 €. Izžrebana oseba je morala v treh dneh od poziva organizatorja organizatorju predložiti fotokopije mesečnih položnic svojega gospodinjstva, ki jih je prejela v preteklem mesecu.

Če izžrebana oseba v treh dneh po datumu poslanega poziva ne bi predložila potrebnih podatkov, bi izgubila pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE in sicer: 3. 7. 2018, 3. 8. 2018, 3. 9. 2018, 3. 10. 2018 Organizator si je pridržal pravico, da nagrade ne podeli, kadar:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
– se ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri,
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju je bil nagrajenec obveščen s sporočilom ter osebno. Prenos nagrad na tretjo osebo ni bil možen. Rezultati nagradnega žrebanja so končni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni bilo mogoče zamenjati ali jih prenesti na osebe izven izžrebanega gospodinjstva.

Ob prevzemu nagrade je bil nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. S sodelovanjem v tej nagradni igri je nagrajenec samodejno dovolil, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA
NAGRADNI LETAK

Nagradna igra: “Kaj bi z jurja?”

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom KAJ BI Z JURJA?

POGOJI ZA SODELOVANJE​

Sodelovali so lahko vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.
Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil v igri le enkrat izžreban in dobil le eno izmed nagrad.

POTEK NAGRADNE IGRE

Udeleženci so lahko v nagradni igri sodelovali od 27.1. do 31.5.2018. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga dobili pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Ročno in čitljivo izpolnjen letak je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil na žrebanje, vključno z datumom ter podpisom. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu, od 27.1. do 31.5.2018 na promocijskem mestu.

NAGRADA, ŽREBANJE IN PREVZEM

Ob koncu nagradne igre so bile izžrebane 3 osebe, ki so prejele jurja (1.000 eur gotovine).
Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE, po zaključku nagradne igre, v prvem tednu meseca junija 2018. Organizator si je pridržal pravico, da nagrade ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih ali na splošno nasprotuje tem pravilom.


Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju je bil nagrajenec obveščen s sporočilom ter osebno. Prenos nagrad na tretjo osebo ni bil možen. Rezultati nagradnega žrebanja so končni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni bilo mogoče zamenjati ali jih prenesti na osebe izven izžrebanega gospodinjstva. Ob prevzemu nagrade je bil nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. S sodelovanjem v tej nagradni igri je nagrajenec samodejno dovolil, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

NOTARSKI ZAPISNIKI ŽREBANJA
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA
NAGRADNI LETAK

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com