NAGRADNA IGRA - "NaElektri se!" (zaključena)

nagradna-igra-naelektri-se/Naelektri_sex384_1

IZŽREBANIM OSEBAM PLAČAMO RAČUN ZA ELEKTRIKO V JANUARJU 2020!

1.    Klikni na gumbek sodeluj in izpolni nagradni letak.
2.    Po izpolnjenem letaku preveri, ali ti pripada dodatna ugodnost.
3.    Povej naprej in zasluži!

Izpolnitev nagradnega letaka vzame 2 minuti.

KDAJ IN KJE JE NAGRADNA IGRA POTEKALA

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »NaElektri se« in je poteka od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

POGOJ ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na pred pripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri »NaElektri se!« izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. 

Eno nagrado v nagradni igri predstavlja plačilo stroškov dobave električne energije za mesec december 2019 za gospodinjstvo, v katerem nagrajenec dejansko prebiva. Organizator bo nagrajencu na njegov transakcijski račun nakazal denarni znesek v višini, ki bo enaka dejanskemu mesečnemu strošku za dobavo električne energije za mesec december 2019, ki so nastali gospodinjstvu, v katerem nagrajenec dejansko prebiva, vendar največ do višine 100,00 EUR. 

Organizator bo žrebanje nagrad izvedel dne 7.1.2020. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. Po izvedenem žrebanju bo organizator nagrajencem podelil nagrado skladno s temi splošnimi pogoji.

Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.

Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

NOTARSKI ZAPISNIK ŽREBANJA