NAGRADNA IGRA - “Adventnih 100” (zaključena)

nagradna-igra-dnevno-100-EUR/Nagrajenci---Adventnih-100---desktop_1

VSAK DAN IZŽREBAMO ENO OSEBO, KI PREJME 100 € GOTOVINE!

  1. Klikni na gumbek sodeluj in izpolni nagradni letak!
  2. Po izpolnjenem letaku, preveri katera ugodnost ti pripada!
  3. Povej naprej in zasluži!

Izpolnitev nagradnega letaka vzame 2 min!

KJE IN KDAJ BO NAGRADNA IGRA POTEKALA
Nagradna igra se izvaja na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »ADVENTNIH 100« in poteka od 2.12.2019 do 24.12.2019. 

POGOJ ZA SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga v času trajanja nagradne igre podpišejo preko spletne strani. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni je omejeno in sicer 1 oseba lahko sodeluje 1x. 
Podatki na izpolnjenem nagradnem letaku morajo biti identični podatkom na osebnem dokumentu/potnem listu osebe, ki nagrado prevzame. 

POTEK NAGRADNE IGRE
Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati preko organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE
Organizator bo v nagradni igri »ADVENTNIH 100« izžrebal 24 nagrajencev (za vsak dan trajanja nagradne igre bo izžreban drug nagrajenec), ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. Organizator bo izvedel 16 žrebanj, v katerih bo izžrebal 24 nagrajencev. Eno nagrado v nagradni igri predstavlja denarni znesek 100,00 EUR.
Žrebanja nagrad bodo potekala na vnaprej določene dni, in sicer: 
3.12.2019, 4.12.2019, 5.12.2019, 6.12.2019, 9.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 23.12.2019, 27.12.2019.
Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.
Najkasneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno na kontaktni naslov oziroma podatke, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja tekom postopka oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.