NAGRADNA IGRA - “VUFVUF" (zaključena)

nagradna-igra-VUFVUF/Nagradna-igra-VUF-VUF---desktop

ORGANIZATOR BO ZA VSAK PRAVILNO IZPOLNJEN NAGRADNI LETAK DONIRAL 0,10 € ZAVETIŠČU TURK, OB KONCU NAGRADNE IGRE PA BO MED VSEMI SODELUJOČIMI IZŽREBAL 1 OSEBO, KI BO PREJELA 100 €.

KJE IN KDAJ JE NAGRADNA IGRA POTEKALA
Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »VUFVUF« in je potekala od 13.12.2019 do 31.12.2019. 

POGOJ ZA SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga v času trajanja nagradne igre podpišejo preko spletne strani. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri je omejeno in sicer 1 oseba lahko sodeluje 1x. 
Podatki na izpolnjenem nagradnem letaku morajo biti identični podatkom na osebnem dokumentu/potnem listu osebe, ki nagrado prevzame. 

POTEK NAGRADNE IGRE
Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati preko organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE
Žrebanje nagrade bo potekalo dne 7.1.2020 v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11 v Ljubljani. Organizator bo žrebanje izvedel z uporabo svoje programske opreme, ki opravi žrebanje in določi nagrajenca na podlagi vnaprej določene programske kode. Programska koda, ki bo določila nagrajenca, se v času trajanja nagradne igre ne bo spreminjala in bo zagotavljala, da bo med vsemi veljavnimi nagradnimi letaki, ki bodo upoštevani pri žrebanju, izžreban naključni nagrajenec. O poteku žrebanja, o nagrajencu in nadomestnih nagrajencih bo sestavljen notarski zapisnik, ki bo dostopen na spletni strani organizatorja.
Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.
 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

POJASNILO UDELEŽENCEM

NOTARSKI ZAPISNIK ŽREBANJA

OBVESTILO UDELEŽENCEM NAGRADNE IGRE