POGOSTA VPRAŠANJA BANČNIŠTVO

Pogosta vprašanja

 1. Kako poteka menjava banke?

  Za postopek menjave banke izpolnite obrazec za zamenjavo transakcijskega računa znotraj države in sklenete nov paket bančnih storitev, se verificirate, ter vse podpišete z e-podpisom. Po zaključku od nove banke prejmete novo bančno kartico, staro pa morate uničiti ali vrniti.

  Stara banka v 5 delovnih dneh (D+5) od prejema poziva od nove banke slednji posreduje vaše informacije o veljavnih trajnih nalogih, direktnih obremenitvah SEPA in kreditnih plačilih (prilivih - plača, pokojnina, socialni prejemki…), izvršenih v zadnjih 13 mesecih.

  Stara banka od datuma, določenega v Pooblastilu, prekliče trajne naloge ter preneha sprejemati direktne obremenitve SEPA in kreditna plačila. Pred zaprtjem računa z vami uredi vračilo čekovnih blanketov in kartic (preklic neunovčenih čekov, vračilo debetnih/plačilnih/kreditnih kartic imetnika in morebitnih pooblaščencev), način odplačila kreditov (če ti obstajajo) in drugo.

  Stara banka prenese tudi morebitno preostalo pozitivno stanje na vaš novi račun.

  Na dan, določen v Pooblastilu, zapre stari račun, če na njem nimate neporavnanih obveznosti.

  Kadar zaradi neporavnanih obveznosti ne morete zapreti računa, vas stara banka o tem nemudoma obvesti.

  Nova banka v 5 delovnih dneh (D+5) po prejemu informacij stare banke izvede vzpostavitev trajnih nalogov, zagotovi vse potrebno za sprejemanje direktnih SEPA obremenitev, obvesti plačnike v Republiki Sloveniji, ki izvajajo ponavljajoča se kreditna plačila o podatkih novega transakcijskega računa potrošnika in jim posreduje kopijo Pooblastila potrošnika.

 2. Kaj so obveznosti potrošnika ob menjavi banke?

  Potrošnik je za zamenjavo transakcijskega računa v novi banki dolžan odpreti račun ter izpolniti in podpisati Pooblastilo.

  Potrošnik je na računu pri stari banki dolžan zagotoviti kritje in tako omogočiti izvršitev transakcij, ki še niso opravljene (direktne obremenitve SEPA, čeki, kartice …).

  Potrošnik pooblasti novo banko da:

  • obvesti vse morebitne plačnike o novem transakcijskem računu,
  • obvesti tudi vse prejemnike plačil, za katere se plačila izvajajo (obveznosti poravnavajo), z direktnimi obremenitvami SEPA.

  Potrošnik mora končati poslovanje s staro banko skladno s pogodbo o vodenju računa ter splošnimi pogoji za poslovanje (poravnati vse obveznosti, vrniti kartico/-e in čekovne blankete (svoje in morebitnih pooblaščencev), urediti način odplačevanja kreditov …).

  Potrošnik pozorno pregleda informacije o trajnih nalogih, direktnih obremenitvah SEPA in ponavljajočih se kreditnih plačilih (prilivih), ki jih je pripravila stara banka, in se z novo banko čim prej dogovori o morebitnih potrebnih spremembah na novem računu, ki so povezane s trajnimi nalogi. Pogoji za vzpostavitev in cene posameznih trajnih nalogov se med bankami namreč lahko razlikujejo, ravno tako se razlikuje cena za izvajanje direktne obremenitve SEPA.

 3. Kaj se spremeni ob menjavi banke?

  Ob menjavi banke se spremeni vaš transakcijski račun, ter plačilo storitev banke (torej vaš mesečni strošek vodenja bančnega računa in ostalih storitev). Prejmete tudi novo bančno kartico.

 4. Kaj je osebni račun (transakcijski račun) in v kakšne namene ga lahko uporabljam?

  Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.

  Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.

  Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen.

 5. Katere stroške lahko zaračuna banka za dvige gotovine na bankomatih drugih bank?

  Poleg stroška, povezanega s konverzijo valut, lahko banka zaračuna strošek v primeru dviga gotovine na bankomatih drugih bank, v kolikor dvigi gotovine na drugih bankomatih niso vključeni v izbrani paket.

  Banka, lastnica bankomata lahko tudi zaračuna uporabo svojega bankomata, o čemer vas bankomat seznani vnaprej, pred dvigom.  Ta strošek vam banka lastnica bankomata zaračuna ne glede na vaš bančni paket in tak strošek ni zajet v noben bančni paket. Če je le možno za dvig poiščite bankomat, ki vam te provizije za dvig ne bo zaračunal.

 6. Kaj storiti, če na bankomatu zmanjka določenih bankovcev?

  Kadar bankomatu primanjkuje samo nekaterih bankovcev (na primer za 10 EUR) se bo na zaslonu pojavilo opozorilo, da lahko dvignete le določene zneske. V tem primeru se lahko odločite za predlagani znesek ali pa obiščete drug bankomat.

 7. Kaj storiti, če se polog denarja ne zabeleži?

  Na bankomatih v Sloveniji lahko poleg dviga gotovine opravite tudi polog. V bankomat vstavite svojo BA kartico in vnesite številko PIN, nato pa sledite navodilom na zaslonu in gotovino, ki jo želite položiti, vstavite v režo. Knjiženje tako položenih sredstev se izvede takoj in bo vidno tudi na izpisku, ki ga prevzamete po zaključeni transakciji.

 8. Kdo lahko naroči odprtje/menjavo računa?

  Odprtje računa lahko zase naroči vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in zoper njo ni začet oziroma v teku postopek osebnega stečaja.

   

 9. Kakšen je rok za izvedbo menjave?

  Postopek  zamenjave  transakcijskega  računa  mora  biti  končan  najpozneje  v  12  delovnih dneh, če  so  izpolnjeni  vsi  pogoji  za zaprtje  računa  v  skladu  z  okvirno  pogodbo  oz.  s splošnimi pogoji poslovanja stare banke.

 10. Ali se ohranijo obstoječe SEPA bremenitve, trajni nalogi, itd. pri menjavi?

  Da, na podlagi seznama prejšnje banke se izvede prenos SEPA direktnih obremenitev, trajnih nalogov in ponavljajočih se kreditnih plačil (prilivov) na nov račun.

 11. Kaj potrebujem za zamenjavo?

  Ob odprtju računa mora nova banka opraviti popolno identifikacijo stranke skladno z veljavnimi predpisi,  stranka pa mora novi banki ob  identifikaciji  predložiti  najmanj  veljaven  osebni identifikacijski dokument in davčno številko.

 12. Kakšen je strošek menjave?

  Postopek zamenjave transakcijskega računa je brez nadomestila, razen za kritje nadomestil, ki jih zaračunavata nova in obstoječa banka skladno z vsakokrat veljavnim cenikom posamezne banke.

 13. Ali se lahko prenesejo limiti?

  Da, vendar če izpolnjujete pogoje za odobritev limitov v isti višini na novi banki. V tem primeru nova banka poravna limit na stari in ustvari limit na novem računu.

 14. Kako je s krediti pri obstoječi banki?

  Kredit pri obstoječi banki je potrebno poplačati kot je to dogovorjeno v kreditni pogodbi in ga ni mogoče avtomatično prenesti na novo banko, kar pa ne vpliva na postopek menjave banke. Ustvari se trajni nalog preko katerega se odplačuje kredit z novega računa.

 15. Ali se lahko zgodi, da banka računa po izvedeni identifikaciji in podpisu dokumentacije ne aktivira?

  Banka si pridržuje pravico, da računa kljub izvedeni identifikaciji in podpisu dokumentacije ne aktivira. O zavrnitvi aktivacije računa boste obveščeni s priporočeno pošto, in sicer najkasneje 5 delovnih dni po izvršeni identifikaciji in podpisu dokumentacije.

 16. Ali imam lahko na novem računu tudi pooblaščenca?

  Na posameznem transakcijskem računu sta lahko največ dva pooblaščenca.

 17. Kaj je vloga za zamenjavo banke?

  Vloga za zamenjavo banke je obrazec, ki ga je Združenje bank Slovenije sprejelo v okviru Pravil in postopkov za zamenjavo banke. S podpisom Vloge za zamenjavo banke nas boste pooblastili, da o spremembi vašega transakcijskega računa obvestimo vašega delodajalca oziroma nakazovalca rednih mesečnih dohodkov, da od vaše obstoječe banke pridobimo seznam trajnikov in izvršimo odprtje trajnikov na novem računu, da skupaj z obstoječo banko poskrbimo za prenos sredstev s starega na novi račun ter da vam vaša obstoječa banka skladno z njihovimi pogoji zapre stari transakcijski račun.

 18. Ali moram za zaprtje računa pri obstoječi banki to osebno obiskati?

  Če bo možno postopek zamenjave banke izpeljati v okviru Pravil in postopkov za zamenjavo banke vaš obisk obstoječe banke ne bo potreben. V drugih primerih pa vam svetujemo, da se obrnete na svetovalce in se z njimi posvetujete in jih prosite za pomoč v postopku zamenjave banke.

   

 19. Kako spremenim prejemanje e-računov s prejšnjega na novi račun?

  Po uspešni aktivaciji novega računa in spletne banke boste lahko naročilo za prejemanje e-računov (posameznega izdajatelja) na novi račun oddali prek spletne banke. S tem boste naslednji izdan račun že prejeli v spletno banko.

 20. Kaj naj storim, če imam pri obstoječi banki še aktivne depozite in varčevanja?

  Svetujemo vam, da pri obstoječi banki preverite, ali je za uspešen zaključek vaših depozitov in varčevanj pri njih treba ohraniti odprt transakcijski račun in kakšni so morebitni pogoji za prekinitev ali spremembo teh depozitnih in varčevalnih pogodb.

 21. Kaj naj storim, če imam pri obstoječi banki aktivno plačilno kartico z odloženim plačilom ali kreditno kartico?

  Svetujemo vam, da preverite, kakšna je trenutna neporavnana obveznost po karticah, ter se z obstoječo banko dogovorite za način odplačila. Najverjetneje boste transakcijski račun pri obstoječi banki lahko zaprli šele po vračilu kartice in poravnavi vseh obveznosti iz naslova njene uporabe.

 22. Ali lahko odprem račun, če imam na računu blokado?

  Po navadi Slovenske banke zavrnejo odprtje novega računa v primeru neporavnanih obveznosti na računu.

 23. Če naredim menjavo, kako si lahko na banki uredim višji limit ali kredit?

  S tem da novi banki podamo vlogo za odobritev limita oz. kredita, to lahko storimo osebno ali preko spletne banke.

 24. Lahko z menjavo ostanem brez računa?

  Zaradi postopka menjave in izmenjave informacij prejšnje in zdajšnje banke v zvezi s prenosom sredstev, trajnih nalogov, kreditov itd., to ni mogoče/se to ne more zgoditi.

 25. Kaj se zgodi če menjujem ravno v času ko pričakujem priliv?

  O spremembi številke bančnega računa nova banka obvesti delodajalca ali drugega izplačevalca rednih prihodkov (pokojnina, socialni prejemki). Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kljub temu vsem upravičencem do pravic iz javnih sredstev svetujejo, da spremembo računa sami sporočijo pristojnemu centru za socialno delo in se izognejo morebitni zamudi izplačil. Nova banka o spremembi računa obvesti tudi finančno upravo. Vse druge plačnike morate o spremembi obvestiti sami.

 26. Kaj je avtorizacija?

  Avtorizacija je postopek za odobritev plačila s kartico in se lahko izvede avtomatsko prek POS terminala ali bančnega avtomata. Z avtorizacijo se izvede le rezervacija sredstva (zmanjša odobren limit na kartičnem računu). Kartični račun pa je za znesek nakupa obremenjen naknadno.

Project Management
 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 2. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 3. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proiden?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 5. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 6. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 7. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 8. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Slovar

 1. Limit

  Je odobrena prekoračitev pozitivnega stanja sredstev v domači valuti na računu. Osnovni limit banka odobri brez posebne vloge imetnikom določenih vrst osebnega računa. Izredni limit lahko banka odobri na podlagi posebne vloge imetnika.

 2. Odobren limit

  Oziroma znesek dovoljene prekoračitve, kreditna linija ali limit na računu je znesek, ki ga lahko dvignete z računa tudi takrat, ko je na računu stanje v izbrani valuti enako 0. Odobren limit se po navadi nanaša na posamezno valuto, lahko pa je določen tudi skupni limit za cel transakcijski račun.

 3. Osebni račun

  Ali transakcijski račun za fizične osebe je račun, na katerega prejemate redne prilive in s katerim opravljate plačila, tako v domači kot v tuji valuti.

 4. Plačilna kartica

  Kartice s katerimi je možno brezgotovinsko plačevanje blaga in storitev doma in po svetu (odvisno od vrste kartice).

 5. Kartica z odloženim plačilom

  Plačilna kartica, katere imetniki svoje obveznosti poravnate le enkrat na mesec; za dan plačila lahko izberete 8., 18., ali 28. dan v mesecu. Take kartice so Karanta, MasterCard in Visa.

 6. Stanje na računu

  Trenutno stanje na transakcijskem računu, ki ne upošteva pričakovanih prilivov in odlivov.

 7. Provizija

  Znesek, ki ga banka zaračuna za opravljene storitve.

 8. Kredit

  Je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje). Kredit lahko odobri samo banka ali hranilnica, posojilo lahko dajo tudi ostali.

 9. Kreditni pogoji

  So določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

 10. Obresti

  Nadomestilo (odmena) za uporabo tujih sredstev, ki jo mora posojilojemalec plačati posojilodajalcu za kapital, posojen v obliki denarja.

 11. Bremenitev računa

  Predstavlja datum, za katerega uporabnik želi, da bremenimo njegov račun in izvršimo nakazilo v tujino (možna je izbira datuma bremenitve za mesec dni v naprej).

 12. Centralna banka

  Pri nas je to Banka Slovenije, ki je hkrati centralna in emisijska banka. Gre za glavno državno finančno ustanovo države, katere osnovni namen je izvajanje monetarne politike. Skrbi za stabilnost domače valute in splošno likvidnost plačil doma in do tujine. Je najpomembnejši regulator in nadzornik bančnega poslovanja.

 13. Datum knjiženja

  Datum, ko je bila transakcija obdelana v banki.

 14. Poslovni račun (transakcijski račun za pravne osebe)

  Večvalutni račun (v domači in tujih valutah), ki ga podjetje odpre pri banki za potrebe plačilnega prometa.

 15. Varčevalna knjižica

  Oblika varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero kot na osebnem računu.

 16. Bančni avtomat

  Je katerikoli avtomat, ki ga uporabljamo za opravljanje bančnih poslov.

 17. Homebanking

  Je novejši bančni izraz in označuje tiste bančne posle, ki jih lahko stranke opravljajo kar od doma.

 18. Hranilnica

  Je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

 19. Hitri polog

  Je ena od novejših bančnih storitev. Gre za polog na račun oziroma plačilo položnic prek bančnega avtomata.

 20. Kapital

  Prevajamo ga kot glavnica, temeljni znesek, tudi premoženje v denarju. S kapitalom lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe oziroma drugo imetje. Celotni kapital neke banke (v Sloveniji ga imenujemo jamstveni kapital) sestavljata po mednarodnih standardih temeljni (Core ali Tier One Capital) in dodatni kapital (Supplementary ali Tier Two Capital). Temeljni kapital je sestavljen iz nominalnega delniškega kapitala (Share Capital) in vidnih rezerv (Disclosed Reserves). Slednje se oblikujejo iz nerazporejenega, zadržanega dobička in iz presežka vplačanega kapitala. Dodatni kapital sestavljajo poleg ostalega tudi skrite rezerve, (re)valorizacijske rezerve in splošne rezervacije.

   

 21. Komitent

  Je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

 22. Nakazilo

  Je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oziroma neki osebi.

Limit

Je odobrena prekoračitev pozitivnega stanja sredstev v domači valuti na računu. Osnovni limit banka odobri brez posebne vloge imetnikom določenih vrst osebnega računa. Izredni limit lahko banka odobri na podlagi posebne vloge imetnika.

 

Odobren limit

Oziroma znesek dovoljene prekoračitve, kreditna linija ali limit na računu je znesek, ki ga lahko dvignete z računa tudi takrat, ko je na računu stanje v izbrani valuti enako 0. Odobren limit se po navadi nanaša na posamezno valuto, lahko pa je določen tudi skupni limit za cel transakcijski račun.

 

Osebni račun

Ali transakcijski račun za fizične osebe je račun, na katerega prejemate redne prilive in s katerim opravljate plačila, tako v domači kot v tuji valuti.

 

Plačilna kartica

Kartice s katerimi je možno brezgotovinsko plačevanje blaga in storitev doma in po svetu (odvisno od vrste kartice).

 

Kartica z odloženim plačilom

Plačilna kartica, katere imetniki svoje obveznosti poravnate le enkrat na mesec; za dan plačila lahko izberete 8., 18., ali 28. dan v mesecu. Take kartice so Karanta, MasterCard in Visa.

 

Stanje na računu

Trenutno stanje na transakcijskem računu, ki ne upošteva pričakovanih prilivov in odlivov.

 

Provizija

Znesek, ki ga banka zaračuna za opravljene storitve.

 

Kredit

Je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje). Kredit lahko odobri samo banka ali hranilnica, posojilo lahko dajo tudi ostali.

 

Kreditni pogoji

So določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

 

Obresti

Nadomestilo (odmena) za uporabo tujih sredstev, ki jo mora posojilojemalec plačati posojilodajalcu za kapital, posojen v obliki denarja.

 

Bremenitev računa

Predstavlja datum, za katerega uporabnik želi, da bremenimo njegov račun in izvršimo nakazilo v tujino (možna je izbira datuma bremenitve za mesec dni v naprej).

 

Centralna banka

Pri nas je to Banka Slovenije, ki je hkrati centralna in emisijska banka. Gre za glavno državno finančno ustanovo države, katere osnovni namen je izvajanje monetarne politike. Skrbi za stabilnost domače valute in splošno likvidnost plačil doma in do tujine. Je najpomembnejši regulator in nadzornik bančnega poslovanja.

 

Datum knjiženja

Datum, ko je bila transakcija obdelana v banki.

 

Poslovni račun (transakcijski račun za pravne osebe)

Večvalutni račun (v domači in tujih valutah), ki ga podjetje odpre pri banki za potrebe plačilnega prometa.

 

Varčevalna knjižica

Oblika varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero kot na osebnem računu.

 

Bančni avtomat

Je katerikoli avtomat, ki ga uporabljamo za opravljanje bančnih poslov.

 

Homebanking

Je novejši bančni izraz in označuje tiste bančne posle, ki jih lahko stranke opravljajo kar od doma.

 

Hranilnica

Je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

 

Hitri polog

Je ena od novejših bančnih storitev. Gre za polog na račun oziroma plačilo položnic prek bančnega avtomata.

 

Kapital

Prevajamo ga kot glavnica, temeljni znesek, tudi premoženje v denarju. S kapitalom lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe oziroma drugo imetje. Celotni kapital neke banke (v Sloveniji ga imenujemo jamstveni kapital) sestavljata po mednarodnih standardih temeljni (Core ali Tier One Capital) in dodatni kapital (Supplementary ali Tier Two Capital). Temeljni kapital je sestavljen iz nominalnega delniškega kapitala (Share Capital) in vidnih rezerv (Disclosed Reserves). Slednje se oblikujejo iz nerazporejenega, zadržanega dobička in iz presežka vplačanega kapitala. Dodatni kapital sestavljajo poleg ostalega tudi skrite rezerve, (re)valorizacijske rezerve in splošne rezervacije.

 

Komitent

Je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

 

Nakazilo

Je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oziroma neki osebi.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com